Online objednávka
Jazykové, gramatické a štylistické korektúry Textová identita: copywriting, tvorba prezentačných textov Preklady a cudzojazyčné korektúry Spracovanie iných druhov textov Návrhy názvov
Preklady a cudzojazyčné korektúry

Využite kvalitné preklady slovenských textov do viacerých cudzích jazykov vrátane korektúr. Preklady zabezpečujú odborníci so štátnou skúškou z prekladateľstva. Prekladáme aj odborné texty z oblasti obchodu, marketingu, techniky či medicíny.

Ponuka služieb: Vyskúšajte profesionalitu za nízku cenu!