Objednávkový formulár

Základné informácie

Objednajte si textové služby cez našu internetovú stránku

Kontaktné údajeFakturačné údaje

Druh služby: Jazykové korektúry:
Základná korektúra: pravopis (t.j. i/y, veľké písmená, čiarky, dĺžne, preklepy a pod.)
Úplná korektúra: pravopis + vetná skladba, štylistika, typografia
Revízia dokumentu: kontrola zapracovania predchádzajúcej korektúry

Textová identita: copywriting, tvorba prezentačných textov
Návrh textovej identity firmy
Tvorba textov na web stránku, do firemných prezentácií,
      reklamných katalógov a prospektov
Tlačová správa, PR článok, text na direct mail, obchodný list
Reklamný slogan: návrh 3 až 5 variantov
Analýza vašich textov rôzneho charakteru a návrh na ich úpravu

Preklady a cudzojazyčné korektúry:
Preklad zo slovenského do anglického jazyka
Preklad z anglického do slovenského jazyka
Preklad zo slovenského do nemeckého jazyka
Preklad z francúzskeho do slovenského jazyka
Preklad z českého do slovenského jazyka
Preklad zo slovenského do českého jazyka
Jazyková korektúra anglického, francúzskeho, nemeckého a českého textu

Spracovanie iných druhov textov
Návody ("manuál"), predpisy, vnútropodnikové smernice
Výročná správa
Texty na obaly

Návrhy názvov
Názov firmy vrátane preverenia dostupnosti web-domény
Názov webovej stránky vrátane preverenia dostupnosti web-domény
Názov produktu

Prepis rukopisov do elektronickej formy
Prepis rukopisu do elektronickej podoby bez ďalších úprav (súvislý text)
Prepis rukopisu do elektronickej podoby vrátane úpravy textu podľa dohody


* Termín dodania je ovplyvnený rozsahom zákazky. Termíny dodania a cenu za príplatkové služby nájdete v sekcii Cenník a termíny. V objednávke uveďte, o aký najneskorší termín dodania zrealizovanej zákazky máte záujem. Termín spresníme v potvrdzujúcom e-maile.Kontrolný obrázok