Online objednávka
Predstavenie spoločnosti

Texty pre verejnosť, reklamné materiály, prezentácie, web-stránky či dôležité dokumenty sú najviditeľnejším prejavom každej firmy či inštitúcie. Napriek tomu mnohé z nich podceňujú význam ich profesionálneho spracovania vrátane kvalitnej jazykovej a štylistickej korektúry.

Rovnako dôležitý rozmer, ktorý zatiaľ vníma iba málo slovenských firiem, je firemná textová identita. Táto môže predstavovať zásadnú výhodu voči konkurenčným aktivitám na verejnosti.

Doteraz na Slovensku chýbal ucelený servis v oblasti textových a pridružených služieb, preto sme v spoločnosti Maradi vytvorili portfólio Textové služby. Pod touto značkou ponúkame špičkové textové služby na jednom mieste.

Textové služby, to sú nielen kvalitné jazykové a gramatické korektúry, ale aj tvorba reklamných a iných druhov textov, preklady materiálov z a do viacerých svetových jazykov, jazykovo a graficky atraktívne spracovanie firemných prezentácií či prepis rukopisov do elektronickej podoby.

Medzi pridruženými službami nájdete poradenstvo pri výbere vhodných partnerov z oblasti DTP štúdií, grafikov, výtvarníkov, fotografov, web-dizajnérov alebo komplexnú organizáciu eventov, s viacročnými skúsenosťami.

Dovoľte nám premeniť vaše texty na konkurenčnú výhodu. Viac nájdete v sekcii Služby pre Vás.