Online objednávka
Jazykové, gramatické a štylistické korektúry Copywriting, tvorba reklamných a prezentačných textov Preklady a cudzojazyčné korektúry Spracovanie iných druhov textov Návrhy názvov
Návrhy názvov

Vhodný názov firmy, webovej stránky a produktu je základný predpoklad ich úspešnosti. Ušetríme váš čas a ponúkneme viacero názvov (3 – 4), ktoré budú od začiatku spĺňať všetky marketingové kritériá kvalitného názvu. Preveríme aj dostupnosť internetových domén k navrhnutým názvom.

Ponuka služieb: