Online objednávka
Jazykové, gramatické a štylistické korektúry Textová identita: copywriting, tvorba prezentačných textov Preklady a cudzojazyčné korektúry Spracovanie iných druhov textov Návrhy názvov
Copywriting, tvorba reklamných a prezentačných textov

Kvalitný text môže získať nových zákazníkov alebo obchodných partnerov či podporiť imidž spoločnosti. Po analýze vašich obchodných zámerov, cieľových skupín a firemnej identity, pre vás napíšeme kreatívne a úderné texty, ktoré vás odlíšia od konkurencie.

Ponuka služieb: Vyskúšajte profesionalitu za nízku cenu!