Online objednávka
Novinky

Flexibilnejšie korektúry pre vás
Ste dynamická firma a vyžadujete flexibilitu? Ponúkame vám ešte flexibilnejšie korektúry vašich textov! Termíny uvedené v cenníku považujte za hrani?né, ke?že vaše texty zvy?ajne dokážeme spracova? rýchlejšie. Navyše vám ponúkame možnos? individuálnych dohôd. Presved?te sa a napíšte nám na info@textovesluzby.sk.

Návrat na novinky