Online objednávka
Novinky

Letná z?ava pre nových...Ste prvýkrát na našej stránke a rozmýš?ate, ?i má zmysel necha? si napísa? firemné texty profesionálmi? ?ahká pomoc. Využite letnú z?avu platnú od dnešného d?a až do konca augusta. Novým klientom...
Pozrieť celú novinku

?alší úspešný projekt...Pre našich klientov nielen píšeme PR ?lánky, vytvárame textovú identitu ?i opravujeme chyby v textoch, ale aj tvoríme texty pre web-stránky vrátane tých špecifických. Nedávno sme napríklad dokon?ili...
Pozrieť celú novinku

Viete, ?o je ghostwriting?Ide o ?alšiu zo služieb, ktorú poskytujeme – naši copywriteri pre vás napíšu text, naj?astejšie ?lánok, prejav, blog ?i dokonca aj knihu, pri?om autorské práva získavate vy a o našich copywriteroch...
Pozrieť celú novinku

Náš copywriting aj pre...V týchto d?och sme za?ali spolupracova? s PR agentúrou SEESAME! Ve?mi si vážime, ze copywriteri textových služieb môžu písa? texty aj pre dlhodobo najúspešnejšiu PR agentúru na Slovensku. Pridajte sa...
Pozrieť celú novinku

Flexibilnejšie korektúry...Ste dynamická firma a vyžadujete flexibilitu? Ponúkame vám ešte flexibilnejšie korektúry vašich textov! Termíny uvedené v cenníku považujte za hrani?né, ke?že vaše texty zvy?ajne dokážeme spracova?...
Pozrieť celú novinku

Pre nových klientovZaujala vás ponuka textových služieb? Napriek tomu stále váhate? Využite možnos? osobitných cenových a termínových podmienok v prípade, ak sa stanete našim klientom s pravidelnou dodávkou zákaziek s...
Pozrieť celú novinku